GPSI Intern Adella Nguyen

“I’m Adella Nguyen and am currently the Communication and Marketing Intern at Office of Rapid Results, Department of Central Management Services. I really enjoy my job here as it has given me great opportunities to develop my skills and learn much new knowledge for my future career. Office of Rapid Results is created to help Illinois agencies work better with the principle of continuous improvement, which I also believe is the most important goal for not only working but also studying.  Hence, I strongly encourage MBA students to continuously seek for an appropriate workplace that allows you to improve yourself throughout the job and enjoy your learning journey.”

“Mình tên là Adella Nguyen và hiện tại đang là thực tập sinh trong vị trí Truyền thông và Tiếp thị tại Office of Rapid Results, Department of Central Management Services. Mình rất thích thú công việc của mình tại đây vì vị trí này tạo cho mình rất nhiều cơ hội tốt để phát triển kĩ năng và học hỏi nhiều kiến thức mới cho sự nghiệp tương lai. Office of Rapid Results được tạo ra nhằm giúp cho những bộ phận chính phủ thuộc bang Illinois làm việc tốt hơn dưới nguyên tắc cải tiến liên tục – một trong những mục tiêu mình tin là quan trọng nhất không chỉ trong công việc mà còn trong học tập. Chính vì vậy, mình rất khuyến khích các bạn học sinh ngành MBA hãy luôn tìm kiếm nơi làm việc phù hợp cho bản thân – một nơi tạo điều kiện cho các bạn tiến bộ hơn qua công việc và khiến các bạn yêu thích con đường học tập của mình.”